De totaalaanpak......

Aannemingsbedrijf Stuit BV is actief in de Grond-, Water- en Wegenbouw. Met een specialisatie in het bouw- en woonrijp maken van terreinen, voeren wij alle soorten infrastructurele werken uit. Ook voor het herinrichten van de bestaande ruimte en de reconstructie van terreinen bent u bij ons aan het juiste adres. Graaf- en grondwerk, riolering, bestrating, beschoeiing en aanleg van complete cultuurtechnische werken behoren tot onze werkzaamheden.

Van Stuit...

Of het nu de kades en haveninrichting van Hellevoetsluis betreft, de complete herinrichting en riolering van een wijk in Bergschenhoek of het bouw en woonrijp maken van een nieuwbouwwijk in Bolnes, Stuit voert het van A tot Z voor u uit!

VCA-Petrochemie komt eraan voor Stuit!

De afgelopen dagen hebben wij onze Certificerende Instelling op bezoek gehad voor de jaarlijkse audit m.b.t. VCA en ISO 9001. Voor beide normen betrof het een her-certificatie. De audits zijn goed verlopen, er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen.

Bij de VCA-norm zijn wij opgegaan voor de hoogste trede van certificeren: VCA-P (Petrochemie). Wij kunnen met trots melden dat we de audits met goed gevolg hebben afgelegd! Zodra de rapportage definitief is opgesteld en goedgekeurd zullen wij ons nieuwe certificaat presenteren.