De totaalaanpak......

Aannemingsbedrijf Stuit BV is actief in de Grond-, Water- en Wegenbouw. Met een specialisatie in het bouw- en woonrijp maken van terreinen, voeren wij alle soorten infrastructurele werken uit. Ook voor het herinrichten van de bestaande ruimte en de reconstructie van terreinen bent u bij ons aan het juiste adres. Graaf- en grondwerk, riolering, bestrating, beschoeiing en aanleg van complete cultuurtechnische werken behoren tot onze werkzaamheden.

Van Stuit...

Of het nu de kades en haveninrichting van Hellevoetsluis betreft, de complete herinrichting en riolering van een wijk in Bergschenhoek of het bouw en woonrijp maken van een nieuwbouwwijk, Stuit voert het van A tot Z voor u uit!

Presentatie nieuwe certificaten Stuit

Nadat de audits door de Certificerende Instelling goed waren verlopen, zijn nu de nieuwe certificaten van Stuit uitgegeven. Het VCA-P certificaat is een geheel nieuwe uitgave en vervangt per direct het voorgaande VCA** certificaat. Voor ISO 9001 betrof het een hercertificering. Dit nieuwe certificaat zorgt voor verlenging van de geldigheid termijn.

   

Met deze nieuwe certificaten tonen wij aan op een gestructureerde en eenduidige wijze onze werkzaamheden uit te voeren. De veiligheid wordt tijdens onze werkzaamheden continu in acht genomen. Projectcoördinatie zorgt voor borging van een arbo-veilige werkplek voor onze medewerkers en de omgeving.