De totaalaanpak......

Aannemingsbedrijf Stuit BV is actief in de Grond-, Water- en Wegenbouw. Met een specialisatie in het bouw- en woonrijp maken van terreinen, voeren wij alle soorten infrastructurele werken uit. Ook voor het herinrichten van de bestaande ruimte en de reconstructie van terreinen bent u bij ons aan het juiste adres. Graaf- en grondwerk, riolering, bestrating, beschoeiing en aanleg van complete cultuurtechnische werken behoren tot onze werkzaamheden.

Van Stuit...

Of het nu de kades en haveninrichting van Hellevoetsluis betreft, de complete herinrichting en riolering van een wijk in Bergschenhoek of het bouw en woonrijp maken van een nieuwbouwwijk in Bolnes, Stuit voert het van A tot Z voor u uit!

1500 dagen zonder ongeval met verzuim!

Op 6 maart 2014 is er een mooie mijlpaal bereikt bij Stuit. Wij hebben 1500 dagen gewerkt zonder een ongeval met verzuim! Dit is een knappe prestatie waaruit blijkt dat onze aandacht voor veilig en gezond werken een goed resultaat heeft opgeleverd.

Wij gaan vanaf nu verder om de volgende mijlpaal te bereiken. We blijven gezamenlijk werken aan optimale arbeidsomstandigheden.