Activiteiten van Stuit

De activiteiten van Stuit zijn in een aantal hoofdtaken onder te verdelen:

  • Grondwerk
  • Waterbouw
  • Wegenbouw
  • Riolering
  • Speciale werken

Onze dienstverlening stopt niet bij deze hoofdtaken. Wij streven ernaar een pakket van diensten aan te bieden dat zo compleet mogelijk is. Hiermee bieden wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid om gehele projecten in betrouwbare handen te leggen. Met onze jarenlange ervaring zorgen wij ook voor de uitvoering van de volgende werkzaamheden volgens de geldende  wet- en regelgeving:

  • (Water)Bodemsanering (BRL SIKB 7000)
  • Sloopwerken (BRL SVMS-007)
  • Asbestsaneringen (SC 530)