Grondwerk

Voorafgaand aan de meeste bouwprojecten moet eerst veel (grond)werk verricht worden. De infra werkzaamheden die horen bij het bouw- en woonrijpmaken zijn:

  • Ontgraven, afvoeren en aanvullen van grond bij infrastructurele werken, bouwputten en sleuven;
  • Klein grondverzet ten behoeve van de inrichting en herinrichting van natuurterreinen, sport-en recreatieparken;
  • Aanleggen van riolering.
Grondwerk in Bergschenhoek   Grondwerk riolering Den Haag