Waterbouw

Het Nederlandse landschap heeft veel watergebieden. Dit zorgt ervoor dat er vaak waterbouw bij de infrawerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Stuit verzorgt de volgende werkzaamheden bij en rond water:

  • Aanbrengen en vervangen van beschoeiïngen;
  • Verzorgen van oeverbekleding;
  • Kleinschalig groenwerk;
  • Plaatsen van bruggen (hout, beton en composiet).

Waterwerk oeverbescherming   Aanleggen beschoeiïng en brug Boven Berkel