Wegenbouw

De aanleg van woonwijken, parken en terreinen kan aannemingsbedrijf Stuit voor u uitvoeren in alle soorten verhardingen.

  • Bestratingen met gebakken straatstenen, betonklinkers of natuursteen. Machinaal gelegd of met de hand;
  • Asfalt verhardingen; van fietspaden tot complete wegconstructies met straatmeubilair;
  • Halfverhardingen met natuurlijke producten voor recreatieve paden en speelplaatsen;
  • Waterbergende bestrating met waterpasserende of waterdoorlatende stenen, voor het op eigen terrein bufferen en vertraagd afgeven van regenwaterafvoer;
  • Bedrijfsvloerplaten.

Vanzelfsprekend hoort ook het reguliere onderhoudswerk en reconstructie van bestaande openbare ruimte tot onze dagelijkse werkzaamheden en kunnen groenvoorzieningen meegenomen worden!

Straatwerk, Ridderkerk Bolnes   Straatwerk, Lansingerland Bleiswijk