Herinrichting Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis - Nederlands Kanker Instituut

Op het terrein van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis – Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam-Sloten worden diverse nieuwbouw projecten gerealiseerd. De herinrichting van de openbare ruimte volgt gefaseerd de veranderingen in het gebied. Voor onze opdrachtgever hebben wij de afgelopen jaren de herinrichting van de hoofdentree, toegangswegen en achterterreinen gemaakt. Naast het straatwerk hebben we ook diverse rioolwerkzaamheden uitgevoerd en groenvoorziening aangelegd. Met de uitbreiding van de parkeergarage is in 2018 / 2019 de doorgaande weg en de toegangsweg tot de parkeergarage compleet aangepast. Er is een rotonde aangelegd voor de doorstroom van het verkeer. Om ruimte te creëren en het groen te behouden, zijn bomen verplant naar een nieuwe plek.

Een belangrijk aspect van deze opdracht is het meedenken met de opdrachtgever. Hierbij is de afstemming tussen alle partijen en belanghebbenden zeer belangrijk. Onze proactieve houding wordt goed benut bij het indelen en faseren van de werkgebieden en uitvoering.

Herinrrichting AVL - NKI Amsterdam