Herinrichting van het Voorterrein Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Op het terrein van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis – Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam-Sloten worden diverse nieuwbouw projecten gerealiseerd. Hierbij is de afstemming tussen alle partijen en belanghebbenden zeer belangrijk. Voor onze opdrachtgever maken wij de herinrichting van het voorterrein. Het gaat om het gebied voor de nieuwe hoofdingang en parkeergarage.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Het voorterrein komt in gedeeltes voor ons beschikbaar na oplevering van de nieuwbouw van het ziekenhuis.

Een belangrijk aspect van deze opdracht is het meedenken met de opdrachtgever. Onze proactieve houding wordt goed benut bij het indelen en faseren van de werkgebieden en uitvoering.

AVL - NKI Amsterdam Voorterrein