Herinrichting dorpcentrum Bleiswijk

Voor de gemeente Lansingerland hebben wij in Bleiswijk gewerkt aan de totale renovatie "in oude stijl" van het Dorpscentrum.

Het dorpshart van Bleiswijk heeft een metamorfose ondergaan. De dorpsstraat, kerkstraat, de Plaats, het herdenkingsplein, het Kranenburgplein en het Wilhelminaplein zijn grondig onder handen genomen.

Het dorpshart is opnieuw bestraat, er zijn zogenaamde "Bleiswijks stoepjes" gemaakt, nieuwe straatlantaarns geplaatst, mooie bomen geplant en ook de pleinen zijn heringericht. Er is gebruik gemaakt van authentieke bestrating met natuursteen accenten, sfeervolle openbare verlichting en natuurlijk is er beplanting en straatmeubilair van een zekere allure toegepast. Dit heeft ervoor gezorgd dat het centrum van Bleiswijk weer haar authentieke, dorpse en aantrekkelijke karakter terug heeft.

Ook onder de oppervlakte van al deze pracht is er veel verbeterd: in delen van het gebied is de grond gesaneerd en is grondverbetering toegepast, zijn er gasleidingen vernieuwd en is de riolering verbeterd. En dat allemaal tegelijkertijd en in een druk winkelgebied! Het was soms werken op een postzegel en dat vroeg soms veel van zowel onze werkmensen als de winkeliers en omwonenden, maar mooi is het wel.

Bleiswijk Dorpsstraat