Nieuwbouw project 'De Watertuinen' in Maasdijk

Aan de rand van Maasdijk wordt gewerkt aan het realiseren van de nieuwe woonwijk ‘de Watertuinen’. Eind 2014 zijn wij begonnen met het bouwrijp maken van het perceel voor Fase 1 en 2. Deze werkzaamheden en het woonrijp maken van Fase 1 en 2 van de wijk hebben wij ondertussen afgerond.

Momenteel is gestart met Fase 3 van de woonwijk. Ook voor deze fase wordt er vanaf een open veld opgebouwd. In de 2e helft van 2019 vindt het bouwrijp maken plaats. Voor Stuit bestaan de werkzaamheden uit het aanleggen van de riolering. Het uitwerken van de watergangen inclusief beschoeiïngen en duikers en het inrichten van het bouwterrein en bouwwegen.

Terwijl de bewoners van Fase 1 en 2 reeds gesetteld zijn, wachten de nieuwe bewoners op de vorderingen van Fase 3. De bouw aannemer begint met het aanleggen van de funderingen. 

 

De Watertuinen Maasdijk