Herstraten in de Gemeente Westland

Voor de gemeente Westland voeren wij diverse herbestratingsprojecten uit. Deze projecten vinden plaats in woonkernen en bedrijventerreinen door het Westland heen. De herbestrating maakt onderdeel uit van het onderhoud van de straten nadat er riolering is aangelegd. In verband met de doorgang van het verkeer en het bereikbaar houden van de woningen en bedrijven worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

 

Gemeente Westland