Laakzone Den Haag

Midden in de stadswijk het Laakkwartier stroomt het veenriviertje De Laak. De gemeente Den Haag is al geruime tijd bezig om de groene omgeving rond het riviertje te verbeteren voor mens en milieu. Momenteel is Stuit bezig om hier een nieuwe impuls aan te geven met herinrichting van de noordzijde van het park. In de oude situatie lag het fietspad langs het park. Tijdens de 1e fase van dit project is de fietsroute door het park aangelegd. Om dit mogelijk te maken zijn ook de voetpaden omgelegd.

In week 23 van 2014 zijn wij begonnen met het aanvoeren van materieel en het frezen van het werkgebied. De werkzaamheden zijn echt begonnen met het ontgraven van de huidige paden en het aanleggen van de nieuwe infrastructuur. U kunt de vorderingen van onze werkzaamheden op onze website volgen.

De oude voetpaden zijn uitgegraven. Hierna zijn de nieuwe paden voor fietsers en voetgangers uitgezet en aangelegd. Ook de fietspaden zijn geasfalteerd. De terreininrichting voor nieuwe groenvoorziening en verlichting is uitgezet en geplaatst.

Momenteel zijn we het gebied naast het park opnieuw in te richten. In deze 2e fase wordt het oude fietspad gedeeltelijk vervangen voor een groenstrook en wordt het trottoir en de straat opnieuw aangelegd.

Laakzone te Den Haag