Meesterlijk Wonen Oud Beijerland, bouwrijp en woonrijp maken

In de Schildersbuurt van Oud Beijerland is het woningproject Meesterlijk Wonen gerealiseerd. Het gaat om een nieuwbouwplan met 68 woningen. 

Na de sloop van het voormalige verzorgingstehuis is het bouwrijp maken van het terrein begonnen. De inrichting van het bouwterrein, de bouwkuipen, de riolering, en waterpartijen zijn aangelegd. Ten tijde van het gereedkomen van de woningen heeft Stuit het woonrijp maken van de wijk uitgevoerd. Naast het reguliere straatwerk in de straten door de wijk is er een slingerend asfaltpad voor voetgangers aangelegd en een gedeelte van de omliggende straten is herstraat.

Samen met de waterpartijen en het park is er een mooie woonwijk gecreëerd. 

Meesterlijk Wonen Oud Beijerland