Parkzoom te Bergschenhoek

Nabij de standplaats van Stuit in Bergschenhoek hebben wij werkzaamheden uitgevoerd voor het nieuwbouwproject Parkzoom 4. Er is een wijk gebouwd waar diverse eengezinswoningen en appartementen zijn gerealiseerd

Wij hebben de bestrating en de riolering voor onze rekening genomen. In combinatie met diverse aannemers zijn de werkzaamheden uitgevoerd. In goed overleg zijn de werkzaamheden op elkaar afgestemd en is de uitvoering volgens planning verlopen.

Voor de werkzaamheden van Stuit is een goede planning cruciaal. Bij het machinaal straten is de voorbereiding zeer belangrijk. De materialen moeten op het juiste moment worden aangeleverd. Het aanleggen van de riolering dient gereed te zijn zodat de maatvoering uitgezet kan worden en het bestraten kan beginnen.

Parkzoom Bergschenhoek