Reinier de Graaf Gasthuis in Delft

Voor het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft voeren wij jaarlijks diverse werken uit. In 2017 kwam met de afronding van nieuwbouw van het ziekenhuis, sloop van oude bouwdelen en de nieuwe parkeergarage het moment om het gehele terrein opnieuw in te richten. Dit uitgebreide project hebben wij gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgeveord terwijl het ziekenhuis in vol bedrijf was. Speerpunten voor de opdrachtgever waren hierbij naast een goede kwaliteit dat bereikbaarheid voor bezoekers, hulpdiensten en personeel geborgd bleef. Onze organisatie is ingericht op dergelijke gespecialiseerde projecten.

Wij verzorgen kleine werken voor het Reinier de Graaf Gasthuis waarbij het terrein de nodige aanpassingen en onderhoud ondergaat.

Reinier de Graaf Gasthuis Delft