Realisatie van Verde Vista Plas, Zoeterwoude

Direct langs het verlaagde gedeelte van de A4 ter hoogte van Leiden zijn nieuwe woningen in Zoeterwoude gerealiseerd. In het ontwerp van de omgeving is ruimte voor water en groen opgenomen. Het project Verde Vista Plas heeft Stuit aangenomen en uitgevoerd. 

Langs de de semi open tunnelbak van de A4, die een opvallende stilte heeft op het maaiveld, hebben wij het park aangelegd.

De werkzaamheden bestonden uit diverse grondwerkzaamheden, het ontgraven van watergangen, het aanbrengen van beschoeiing en vlonders t.b.v. wandelpaden. Op de ontstane eilandjes en hebben we een speelplaats met speeltoestellen en zitbanken aangebracht. Het geheel park krijgt groenvoorziening met een natuurlijke uitstraling.

Een geslaagd project waar een compleet nieuwe gebiedsbestemming is gerealiseerd. De nieuwe bewoners van de wijk kunnen genieten en gebruik maken van een mooi 'waterpark'.

Verde Vista Plas, Zoeterwoude